KALKULÁTOR VELIKOSTI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE  
Okres  
Tvar střechy  
Střecha  
Využitelná plocha střechy (půdorysný průmět rozměrů) 
 m2
Velikost zahrady na zalévání - zadává se v případě zalévání zahrady akumulační nádrží
 m2
Koeficient odtoku filtru mechanických nečistot udává výrobce - rozmezí 0,1 - 1; doporučená hodnota 1  
Koeficient využití srážkové vody - rozmezí 0,1 - 1 (0,5 = využití srážkové vody na náhradu 50% celkové spotřeby); doporučená hodnota 1  
Koeficient optimální velikosti (rezerva nádrže na počet dní bez srážek) - rozmezí 5 - 40; doporučená hodnota 20  
Copyright © 2016 SYSTHERM s.r.o.